Chính sách bảo mật thông tin khách hàng


 • 1- Mục đích và phạm vi thu thập thông tinThông tin cơ bản của khách hàng được thu thấp chỉ dùng để liên lạc gửi hướng dẫn sử dụng và chăm sóc khách hàng


  2- Phạm vi sử dụng thông tin chỉ dùng cho nội bộ công ty H.D.N.K gửi hướng dẫn sử dụng và chăm sóc khách hàng


  3- Thời gian lưu trữ thông tin 1 năm kể từ khi khách hàng không liên lạc nữa.


  4- Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân Văn phòng Cty H.D.N.K địa chỉ: lầu 9, số 68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh


  5- Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.Mọi yêu cầu chỉnh sửa khách hàng vui lòng Gửi email về arch.richardnguyen@gmail.com để yêu cầu chỉnh sửa thông tin dữ liệu cá nhân.


  6- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng. Mọi thông tin dữ liệu của khách hàng sẽ không được tiết lộ cho bên ngoài và chỉ sử dụng để HDNK chăm sóc khách hàng.


   

0919991750